OMUZLARI

OMUZLARI

El-Bera İbn Azib,
Efendiler Efendisi’nin
mübarek omuzlarını
şöyle tarif etti:
Resulüllah Efendimizin omuzları genişti.